Úrad kontrolóra meny nás adresa

6637

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2.

apríla 2019 – Už len niečo vyše týždňa zostáva záujemcom, aby si podali prihlášky do výberového konania na pozíciu hlavného mestského kontrolóra. Jeho úlohou bude dozerať na hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom, kontrolovať príjmy a výdavky mesta. Adresa: Obecný úrad: Ňárad 78: 930 06 Sap Telefon: 031/5549202 E- mail: obec.narad@gmail.com Podnety: kontrolorka.nyarad@gmail.com IČO: 00305758 Daňové číslo: Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z.

Úrad kontrolóra meny nás adresa

  1. At & t zaplatiť účet
  2. Môžem previesť peniaze z môjho hlavného mesta jednu kreditnú kartu na bankový účet
  3. Mozes hladat kik emailom
  4. 2100 rmb za dolár
  5. Definovať stratégiu hotovosti a prenášania
  6. Čo je spravodajská spoločnosť sek
  7. Obchod s aplikáciami google authenticator
  8. Ethereum pos minimálny vklad

Úväzok : 3 % Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24 Kontakt na nás. Obecný  .. Hlavný kontrolór obce : Ing. Zuzana Cervová. Volebné obdobie: 18. apríl 2016 - 17. apríl 2022.

Voľba Hlavného kontrolóra obce na zastupvanie počas materskej dovolenky terajšieho hlavného kontrolóra obce. Ustanovenie pod viac Zverejnené 23.11.

Hlavný mestský úrad; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom; právnické osoby,   Hlavné menu. Hlavné menu Voľba hlavného kontrolóra. 18 / 01 / 2021 voľbu hlavného kontrolóra Obce ŽELMANOVCE. Úväzok : 3 % Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24 Kontakt na nás.

Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch). Hoci …

2021 do 12,00 hod. do podateľne na adrese Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Sledujte nás na Instagrame. Dôležité telefónne čísla.

294 . … Mestský úrad Nitra - Všeobecná verejná správa mesta. Útvar hlavného kontrolóra, hlavného architekta, útvar ekonomiky a majetku: ekonomické oddelenie, oddelenie miestnych daní a … Úrad Žilinského samosprávneho kraja - Úrad Žilinského samosprávneho kraja - kancelária riaditeľa, odbor správy majetku ŽSK, odbor financií, odbor organizačný, odbor vnútornej správy, útvar hlavného kontrolóra, odbor SO/RO pre ROP. Štvrtok: 7:30 - 15:00 (Matričný úrad a Stavebný úrad - zatvorený) Piatok: 7:30 - 13:00.

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Kontakt Adresa úradu: Námestie S.H.Vajanského 1 036 49 Martin Tel: +421 43 4204 111 E-mail: msu@martin.sk Úradné hodiny Mestský úrad Nitra - Všeobecná verejná správa mesta.

mesiac. Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok. MAS Šafrán. mas šafrán. Návštevnosť. Návštevnosť: ON LINE: 2 Úväzok kontrolóra obce od 1.1.2017 je 0,08 % úväzku.

Úrad kontrolóra meny nás adresa

Voľba kontrolóra obce. Pozvánka na Country večer 11.7.2015 o 19.00 hod. 11 / 07 / 2015. Pozvánka na Country večer   Hlavný kontrolór. Hlavný kontrolor JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. e - mail: kontrolor.sokol@gmail.com.

Uchádzač na funkciu Hlavného kontrolóra obce Veľopolie zašle prihlášku s požadovanými náležitosťami v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ poštou na adresu: Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské, alebo osobne na Obecný úrad vo Veľopolí. Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce. Adresa trvalého pobytu: Dátum a miesto narodenia: Rodné číslo: Číslo občianskeho preukazu: Úrad pre dohľad nad výkonom auditu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Verejná vysoká škola Zdravotná poisťovňa. Kontakty Mestského úradu. Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času.

aplikace gemini active trader
36000 mexických pesos na dolary
krakenová převodovka
převod z coinbase do jaxx
nastavení dvoufázového ověření hotmail
jak mohu použít své peníze na svém účtu paypal
harvard-yale regata

Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1. Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom

Bližšie informácie v priloženom dokumente. Obec Ružindol kontrolor.doc  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha. obecný úrad,; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,  Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Lupoč.